hero

Kalkulator ušteda energije

Prikazani rezultati su u skladu sa trenutnim cijenama na tržištu i predstavljaju procijenjene uštede i procijenjenu investiciju potrebnu za implementaciju mjera.